1396-08-09

حضانت

وفق ماده 40 قانون حمایت از خانواده، هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از […]
1396-08-09

ابطال سند رهنی

سند رهنی یک سند رسمی محسوب میگردد که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به […]
1396-08-09

تفاوت دادگاه با دادسرا

برای انجام وظایف قوه قضائیه دادگستری هایی تشکیل می شود که بتوانند به بهترین شکل احقاق حق کرده و به تخلفات رسیدگی کنند. دادگستری محل انجام […]
1396-08-09

اثبات مالکیت ملک

اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک بصورت رسمی ثبت نشده باشد، طبیعتاً سند رسمی نیز ندارد. حال اگر در مورد مالکیت اینگونه املاک اختلاف […]
1396-08-09

دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور

به استناد ماده 15 قانون حمایت از خانواده، هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار […]
1396-08-09

رشاء و ارتشاء

موضوع این مقاله در خصوص رشاء و ارتشاء در قوانین فعلی ایران می باشد. رشاء یا رشوه دادن را می توان به معنی (دادن وجه، مال […]
1396-08-09

حقوق شهروندی

شخصی در یک جامعه از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است. امروزه اگر بخواهیم در دنیا، کشوری را به لحاظ […]
1396-08-09

رفع تصرف عدوانی

ممکن است شخصی در یک برهه زمانی، ملکی را در تصرف خود داشته باشد، اما شخص دیگری بدون رضایت او و بصورت غیر قانونی ملک را […]
1396-08-09

حضانت فرزندان

کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد، میتواند طفل را از ملاقات و معاشرت با افرادی که حق ملاقات ندارند، منع کند. اما نمیتواند کسانی […]
1396-08-09

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق عمومی قوائدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد. حقوق خصوصی مجموعه […]
1396-08-09

پیش فروش مشارکت در ساخت

موضوع این مقاله در خصوص تایید بطلان قرارداد جهت پیش فروش بدلیل فسخ قرارداد مشارکت در ساخت می باشد. در برخی قراردادهای مشارکت در ساخت، ضمن […]
1396-08-09

عدل ایران

قوه قضاییه در راستای جلوگیری از ابطال دادرسی و تسریح در امر ابلاغ و پیشگیری از سوء استفاده افراد در روند ابلاغ، سامانه ای را به […]